Adókötelezettség

Adókötelezettség ( angol  adókötelezettség ) - az adózó jogszabályi kötelezettsége, hogy az adójogszabályok által meghatározott módon és határidőn belül a megfelelő összeget ( adót vagy illetéket ) a megfelelő szintű költségvetésbe befizesse . Ebben az esetben az adóhatóságnak jogában áll az adózót e kötelezettség teljesítésére kötelezni. Az adókötelezettség teljesítéséhez az adózónak az adóeljárás minden szakaszát helyesen és időben át kell mennie.

Az adókötelezettség keletkezésének, változásának és megszűnésének okait az adójogszabályok határozzák meg. Adókötelezettség akkor keletkezik, ha az adózónak adózási tárgya van, és az adózási időszak lejárta után . Ugyanakkor egyes adók esetében megállapítható az adókötelezettség keletkezésének konkrét oka. Ilyen alap különösen az adófizetésről szóló értesítés lehet .

Tágabb értelemben az adókötelezettség alatt nemcsak az adó- és illetékfizetési kötelezettséget, hanem az adónyilvántartási kötelezettséget és az adóbevallási kötelezettséget is értjük .

A magánszemély adókötelezettsége a teljes adó megfizetése, az adózó halála (halálozási nyilatkozat), valamint az adófizetés alóli mentesülése miatt szűnik meg. A jogi személy adókötelezettsége az adó megfizetésével vagy az adó törlésével megszűnik.

Irodalom