Bifurkációk kaszkádja

A bifurkációk kaszkádja ( a Feigenbaum-szekvencia vagy a periódus megduplázódásának forgatókönyve ) az egyik tipikus forgatókönyv a rendből a káoszba , az egyszerű periodikus rezsimből a végtelen periódusos duplázódással járó összetett aperiodikus rendszerbe. A Feigenbaum szekvencia önhasonló, fraktál szerkezetű - bármely terület növekedése megmutatja a kiválasztott terület hasonlóságát a teljes szerkezethez.

A rendből a káoszba való átmenet mechanizmusai

A rendből a káoszba való átmenet mechanizmusainak elemzése valós rendszerekben és különféle modellekben feltárta a káoszba való átmenet viszonylag kevés forgatókönyvének egyetemességét. A káoszba való átmenetet a bifurkációk diagramjaként ábrázolhatjuk (a „ bifurkáció ” kifejezést a rendszer minőségi átstrukturálódásának jelölésére használják, annak új viselkedési módjának megjelenésével). A rendszer előre nem látható módba lépését egymás után következő elágazások sorozata írja le. A bifurkációk kaszkádja egymás után két megoldás közötti választáshoz vezet, majd négy és így tovább, a rendszer a lehetséges értékek számának egymást követő megkétszereződésének kaotikus, turbulens rendszerében oszcillálni kezd.

Irodalom

Linkek

Lásd még